Информация о проведении второго этапа конкурса, объявленного 07.10.2020г.

Файлы
Файл №1
o_provedenii_vtorogo_etapa_na_zameshchenie_vakantnoj_dolzhnosti_i_vklyuchenie_v_kadrovyj_rezerv_30_10_2020.doc
30/10/2020 (Актуальная версия)
Скачать (doc,67 Кб)